Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Інновації у бібліотечній діяльності

 

    Поняття інновація міцно увійшло і утвердилося в нашому професійному житті поряд з новими інформаційними технологіями. За частотою вживання воно сьогодні не має собі рівних – всі говорять про інноваційну діяльність.      Що означає це поняття? В професійних періодичних виданнях з’являється все більше публікацій, в яких ретельно ведеться пошук змістовних і технологічних аспектів організації роботи сучасних бібліотек. Це зумовлено епохою цифрового середовища, що породжує світову проблему нечитання. Тому бібліотекам необхідно адаптуватися, комбінувати (синтезувати) традиційні цінності та нові реалії – інновації, і це, мабуть, єдиний правильний шлях. Термін інновація активно почав використовуватися не так давно, хоча це поняття було введено в науковий обіг ще в 30-ті роки ХХ ст. австрійським економістом І. Шумпетером.

    Слово «innovation» у перекладі з англійської – «нововведення», «новаторство» розуміють як використання нововведень, новаторства у вигляді нових технологій, видів продукції, послуг, форм організації виробництва і праці, обслуговування та управління.

     Згідно з Законом України «Про інноваційну діяльність», «інновації – новостворені або вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і соціальної сфери. Це новий продукт (виріб, технологія, організаційна форма), що є результатом практичного застосування наукових і науково-технічних знань, що приводять до успіху на ринку та забезпечує соціальний або інший корисний ефект». 

    За Бібліотечною енциклопедією «інновація» означає «оригінальна ідея», що виходить за межі існуючих канонів, традиційних форм, методик, або «проект, який відображає новий підхід до змісту та організації бібліотечного обслуговування, технологій чи управління бібліотекою». 

     З поняттям «інновація» тісно пов’язані такі терміни, як «новація», «винахід», «відкриття». У бібліотечній практиці інновації – це реалізовані ідеї, кінцевий результат здійснення процесу. 

      Актуальність розгляду інновацій як стратегії, фактору і умови розвитку бібліотек обумовлено тим, що технологічні інновації привели  сучасне суспільство в стан, при якому процес створення, збереження, доступу і поширення знань, інформації та інших культурних цінностей переживає кардинальні і безповоротні зміни.

      Мета консультації – показати специфіку інноваційної діяльності бібліотек, запропонувати методику вивчення, здійснення і документацію змін, обґрунтувати положення, оскільки економічний рух цивілізації пов'язаний не із зростанням масштабів діяльності матеріального характеру, а з інтенсифікацією інтелектуального потенціалу, ресурсу. 

     

      Пропонуємо бібліотекарям закладів освіти,  методичним працівникам, які здійснюють  науково-методичний супровід їх діяльності інформацію про інновації у бібліотеках (див. посилання)

       

 /uploads/editor/11704/630124/sitepage_117/files/1_sayt_innovacii_v_biblioteci.pdf